Konverentsid, seminarid ja muud ühistegemised

Neljapäeval, 30. septembril kell 10 toimub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Eleringi ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse korraldatav seminaripäev ”Taastuvenergia transpordis. Alternatiivist peavooluks?”, mis toimub hübriidsündmusena nii Tallinnas kui veebi vahendusel.

 

Seminaripäeval toome teieni infot ja vahetame mõtteid erinevatel transpordi alternatiivkütuseid puudutavatel teemadel: anname üldise ülevaate taastuvenergia direktiivi muudatustest ja ambitsioonide kasvust ning räägime täpsemalt keskkonnahoidlike maanteesõidukite direktiivist. Tutvustame keskkonnasõbralikku ühistransporti Eestis. Teeme juttu taastuvenergia tarbimise tõendamise lahendustest. Täpsemalt peatume erinevatel alternatiivkütustel: gaasil, elektril ja vedelatel biokütustel.

 

Seminaripäeval annavad asjakohast infot teiste hulgas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Transpordiameti, Eleringi, Keskkonnainvesteeringute Keskuse esindajad. Seminaripäeva teises pooles toimuval paneeldiskussioonil jagavad häid kogemusi alternatiivsete kütuste valdkonnas Tallinna, Tartu ja Pärnu ühistranspordivaldkonna esindajad.

 

Täpsema päevakava avaldame augusti teises pooles. Augusti lõpus avame võimaluse end seminaripäevale registreerida. Seminaripäeval osalemine on tasuta.
 

Nõukoja materjalid