Regatrace pilt

Ülevaade Euroopa taastuvenergia turu hetkeolukorrast

Euroopa Biogaasi Assotsiatsiooni esindaja Susanna Pflüger andis 2020. aasta viimasel biometaani nõukoja kogunemisel ülevaate sellest, millised on Regatrace projektiga liitunud Euroopa riigid ja millises mahus neis riikides taastuvenergiat biometaani toodetakse.

Suurima tootmisega paistavad silma Saksamaa, Suurbritannia, Holland, Taani, Rootsi ja Prantsusmaa.

Samuti räägiti sellest, millistes riikides ollakse rohkem tootmisele, millistes tarbimisele suunatud ning kus keskendutakse mõlemale. Anti ülevaade ka selle kohta, millistes sektorites riigiti millises mahus biometaani kasutatakse. Peatuti ka sellel, millised toetusskeemid riigiti kasutusel on ning millise eesmärgini valdkonnapõhiselt üheskoos Euroopas jõuda tahame.

Põhjalikumalt saab Susanna Pflügeri ettekandega tutvuda SIIN.