lehm aasal

Veebruaris toodeti 5460 megavatt-tundi kodumaist päritolu rohegaasi

Selle aasta veebruaris toodeti kodumaist päritolu rohegaasi 5460 megavatt-tundi, sellest 4388 megavatt-tundi toodeti reoveesettest ja 1072 megavatt-tundi loomsest sõnnikust ning biomassist.

2019. aastal väljastas Elering biometaani tootjatele 63 080 (MWh) gaasi päritolutunnistust, millest 50 834 MWh oli toodetud reoveesettest ja 12 246 MWh sõnnikust ja biomassist.

Eestis on biometaani toodetud 2018. aasta aprillist, kui avati Kundas asuv Rohegaas OÜ tootmisjaam. Sama aasta juunis lisandus sellele Viljandimaal Koksveres asuv Biometaan OÜ tootmisüksus. 

Ülevaade biometaani igakuistest tootmismahtudest on leitav https://elering.ee/gaasi-paritolutunnistused