EBA uudiskiri

Valmis aasta viimane Eesti Biogaasi Assotsiatsiooni uudiskiri

Heameel on tõdeda, et valminud on käesoleva aasta viimane EBA uudiskiri, milles peatutakse lähemalt järgmistel teemadel:

》Oisu biogaasijaamas hakati biometaani tootma
》Teadusnõukoda arutas, kuidas Eesti põllumehed saavad täita EL kliima- ja energiapaketi nõudeid
》Iveco Balti juhi nägemus tuleviku Euroopa transpordisektorist
》Eesti biometaani turg kogub hoogu
》BioFuel Region raport: Biogaas Läänemere piirkonnas - hetkeolukord 2021
》Leedu insenerid töötasid välja heitgaasivaba traktori
》Seminar “Taastuvenergia transpordis: Alternatiivist peavooluks?”
》REGATRACE projekti viies uudiskiri nüüd ka eestikeelsena
》Euroopa Biogaasi Assotsiatsiooni aasta kokkuvõte

Uudiskirja saab täpsemalt lugeda SIIN.