Tartu buss kleebistega

Tartu linnaliinibussid said peale Eestimaise rohegaasi kleebised

Selle aasta 1. jaanuarist sõidavad Tartu linnaliinide kõik 64 bussi taastuvkütusega – biometaani ehk rohegaasiga.

Nüüd on esimesed bussid saanud endale peale ka teemakohased kleepsud, mis annavad märku sellest, et just see buss kasutab kütusena taastuvkütust – biometaani ehk Eestimaist rohegaasi. Peagi saavad teemakohased kleepsud peale ka ülejäänud bussid ning nõnda võib erksavärviliste kleepsudega busse märgata linnaliikluses juba ohtralt.

Kleepse on bussil kolm: üks bussi kummalgi küljel ja üks bussi tagumisel otsal.

Fotod: Henri Pokk