lehm

Septembris toodeti Eestis 12 662 megavatt-tundi biometaani

Selle aasta septembris toodeti kodumaist päritolu rohegaasi 12 662 megavatt-tundi, sellest 3143 megavatt-tundi reoveesettest, 6108 megavatt-tundi loomsest sõnnikust, 401 megavatt-tundi biomassist, 569 megavatt-tundi biojäätmetest ning 2441 megavatt-tundi toiduainetööstuse jääkidest.

Ülevaade biometaani igakuistest tootmismahtudest on leitav https://elering.ee/gaasi-paritolutunnistused