REGATRACE meeskond esimesel kick-offil

REGATRACE projekti raames luuakse tõhus rohegaasi kauplemissüsteem

REGATRACE  (REnewable GAs TRAde Centre in Europe) projekti raames luuakse tõhus rohegaasi kauplemissüsteem, mis hakkab väljastama ja kauplema biometaani päritolutunnistusi ja taastuvatest energiaallikatest toodetud gaaside päritolutunnistusi (Guarantees of Origin, GoO). 

Elering on üks projekti 15 partnerist eesmärgiga panustada Euroopa gaasi päritolutunnistustega seotud ühtsete reeglite, regulatsioonide ja protseduuride välja töötamisse.

Kauplemissüsteemi loomine põhineb alloleval: seatakse sisse biometaani ja taastuvatest energiaallikatest toodetud gaaside Euroopa GoO süsteem; luuakse päritolutunnistusi väljastavad riiklikud asutused; taastuvatest energiaallikatest toodetud gaasi päritolutunnistused lõimitakse elektrienergia ja vesiniku päritolutunnistuste süsteemidega; rakendatakse tervikliku hindamise ja toorainete jätkusuutliku koondamise strateegiate ning tehnoloogia sünergiat; toetatakse biometaani kasutuselevõttu turul; kantakse tulemusi üle ka väljapoole projekti riike.

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu teaduse ja innovatsiooni raamprogrammist Horizon 2020 toetuslepinguga nr 857796. 

Lähemalt saad lugeda projektist REGATRACE SIIT

Fotol REGATRACE meeskond esimesel kick-offil.