Regatrace

REGATRACE loob gaasi päritolutunnistuste kauplemissüsteemi

Projekti REGATRACE (REnewable GAs TRAde Centre in Europe) raames on algust tehtud üle-euroopalise gaasi kauplemissüsteemi välja töötamisega, mis tugineb biometaani ja taastuvatest energiaallikatest toodetud gaasi päritolutunnistuste (Guarantees of Origin, GoO) väljastamisele ja nendega kauplemisele.

Päritolutunnistuste kauplemissüsteem aitab kaasa Euroopa ühise biometaani turu tekkele. REGATRACE projekti esimene uudiskiri keskendub projektis osalevates liikmesriikides toimuvatele arengutele ning toob lugejani tähtsamad selle valdkonna uudised.

Uudiskirja on võimalik lugeda