lehm

Oktoobris toodeti 11 962 megavatt-tundi kodumaist rohegaasi

Selle aasta oktoobris toodeti kodumaist päritolu rohegaasi 11 962 megavatt-tundi, sellest 4914 megavatt-tundi reoveesettest, 4326 megavatt-tundi loomsest sõnnikust, 271 megavatt-tundi biomassist, 655 megavatt-tundi biojäätmetest ning 1796 megavatt-tundi toiduainetööstuse jääkidest.

2020. aasta kümne kuuga on väljastanud Elering biometaani tootjatele 75 381 (MWh) gaasi päritolutunnistust, millest 44 158 MWh on toodetud reoveesettest ja 31 223 MWh loomsest sõnnikust, biomassist, biojäätmetest ja toiduainetööstuse jääkidest.

Ülevaade biometaani igakuistest tootmismahtudest on leitav https://elering.ee/gaasi-paritolutunnistused