Lehmad

Novembris toodeti Eestis 15 801 megavatt-tundi biometaani

Aasta üheteistkümnendal kuul toodeti kodumaist päritolu biometaani 15 801 megavatt-tundi, sellest 3 760 megavatt-tundi reoveesettest, 4 191 megavatt-tundi loomsest sõnnikust, 448 megavatt-tundi biomassist, 4 389 megavatt-tundi biojäätmetest ning 3 013 megavatt-tundi toiduainetööstuse jääkidest.

Ülevaade biometaani igakuistest tootmismahtudest on leitav https://elering.ee/biometaani-paritolutunnistused