lehmad aasal

Novembris toodeti Eestis 12 104 megavatt-tundi biometaani

Selle aasta novembris toodeti kodumaist päritolu rohegaasi 12 104 megavatt-tundi, sellest 3451 megavatt-tundi reoveesettest, 5546 megavatt-tundi loomsest sõnnikust, 507 megavatt-tundi biomassist, 448 megavatt-tundi biojäätmetest ning 2152 megavatt-tundi toiduainetööstuse jääkidest.

Ülevaade biometaani igakuistest tootmismahtudest on leitav https://elering.ee/gaasi-paritolutunnistused