lehm

Novembris toodeti 10 736 megavatt-tundi kodumaist rohegaasi

Selle aasta novembris toodeti kodumaist päritolu rohegaasi 10 736 megavatt-tundi, sellest 4736 megavatt-tundi reoveesettest, 3572 megavatt-tundi loomsest sõnnikust, 152 megavatt-tundi biomassist, 352 megavatt-tundi biojäätmetest ning 1924 megavatt-tundi toiduainetööstuse jääkidest.

2020. aasta üheteistkümne kuuga on väljastanud Elering biometaani tootjatele 86 117 (MWh) gaasi päritolutunnistust, millest 48 894 MWh on toodetud reoveesettest ja 37 223 MWh loomsest sõnnikust, biomassist, biojäätmetest ja toiduainetööstuse jääkidest.

Ülevaade biometaani igakuistest tootmismahtudest on leitav https://elering.ee/gaasi-paritolutunnistused