Lehm

Märtsis toodeti Eestis 15 289 megavatt-tundi biometaani

2023. aasta kolmandal kuul toodeti kodumaist päritolu biometaani 15 289 megavatt-tundi, sellest 2 490 megavatt-tundi reoveesettest, 4 389 megavatt-tundi loomsest sõnnikust, 392 megavatt-tundi biomassist, 4 808 megavatt-tundi biojäätmetest ning 3 210 megavatt-tundi toiduainetööstuse jääkidest.

Ülevaade biometaani igakuistest tootmismahtudest on leitav https://elering.ee/gaasi-paritolutunnistused