Lehma pilt

Märtsis toodeti Eestis 13 106 megavatt-tundi biometaani

Aasta kolmandal kuul toodeti kodumaist päritolu biometaani 13 106 megavatt-tundi, sellest 3674 megavatt-tundi reoveesettest, 5619 megavatt-tundi loomsest sõnnikust, 278 megavatt-tundi biomassist, 1384 megavatt-tundi biojäätmetest ning 2151 megavatt-tundi toiduainetööstuse jääkidest.

Ülevaade biometaani igakuistest tootmismahtudest on leitav https://elering.ee/gaasi-paritolutunnistused