Lehmad aasal

Kolmanda kvartali lõpuks on kodumaist rohegaasi toodetud 45 289 megavatt-tundi

Selle aasta esimese üheksa kuuga on toodetud kokku 45 289 megavatt-tundi biometaani.

Septembris toodeti kodumaist päritolu rohegaasi kokku 5626 megavatt-tundi, sellest 4431 megavatt-tundi reoveesettest ja 1195 megavatt-tundi loomsest sõnnikust ning biomassist. Kogu toodetu tarbiti ära kütusena transpordisektoris.

Eestis alustati biometaani tootmist mullu aprillis, kui avati Kundas asuv Rohegaas OÜ tootmisjaam. Juunis lisandus sellele Viljandimaal Koksveres asuv Biometaan OÜ tootmisüksus.


Ülevaade biometaani igakuistest tootmismahtudest on leitav https://elering.ee/gaasi-paritolutunnistused