vasikas

Juulis toodeti 8165 megavatt-tundi kodumaist rohegaasi

Selle aasta juulis toodeti kodumaist päritolu rohegaasi 8165 megavatt-tundi, sellest 3457 megavatt-tundi reoveesettest, 2881 megavatt-tundi loomsest sõnnikust, 102 megavatt-tundi biomassist, 645 megavatt-tundi biojäätmetest ning 1080 megavatt-tundi toiduainetööstuse jääkidest.

2020. aasta seitsme kuuga on väljastanud Elering biometaani tootjatele 43 701 (MWh) gaasi päritolutunnistust, millest 32 366 MWh on toodetud reoveesettest ja 11 335 MWh loomsest sõnnikust, biomassist, biojäätmetest ja toiduainetööstuse jääkidest.

Ülevaade biometaani igakuistest tootmismahtudest on leitav https://elering.ee/gaasi-paritolutunnistused