Lehm

Jaanuaris toodeti Eestis 14 720 megavatt-tundi biometaani

2023. aasta jaanuaris toodeti kodumaist päritolu rohegaasi 14 720 megavatt-tundi, sellest 2 530 megavatt-tundi reoveesettest, 4 162 megavatt-tundi loomsest sõnnikust, 566 megavatt-tundi biomassist, 4 340 megavatt-tundi biojäätmetest ning 3 122 megavatt-tundi toiduainetööstuse jääkidest.

Ülevaade biometaani igakuistest tootmismahtudest on leitav https://elering.ee/gaasi-paritolutunnistused