lehmakari

Jaanuaris toodeti 6120 megavatt-tundi kodumaist päritolu rohegaasi

 

Jaanuaris toodeti kodumaist päritolu rohegaasi 6120 megavatt-tundi, sellest 4951 megavatt-tundi toodeti reoveesettest ja 1169 megavatt-tundi loomsest sõnnikust ning biomassist.

2019. aastal väljastas Elering biometaani tootjatele 63 080 (MWh) gaasi päritolutunnistust, millest 50 834 MWh oli toodetud reoveesettest ja 12 246 MWh sõnnikust ja biomassist. Väljastatud 63 080 päritolutunnistust tarbiti ära transpordisektoris.

Eestis alustati biometaani tootmist 2018. aasta aprillis, kui avati Kundas asuv Rohegaas OÜ tootmisjaam. Sama aasta juunis lisandus sellele Viljandimaal Koksveres asuv Biometaan OÜ tootmisüksus. 

Ülevaade biometaani igakuistest tootmismahtudest on leitav https://elering.ee/gaasi-paritolutunnistused