Rohegaas OÜ biometaanijaam Kundas.

I kvartalis toodeti Eestis 15 167 megavatt-tundi rohegaasi

Selle aasta I kvartalis toodeti kodumaist päritolu rohegaasi kokku 15 167 megavatt-tundi, sellest 12 922 megavatt-tundi toodeti reoveesettest ning 2245 megavatt-tundi loomsest sõnnikust ning biomassist. See kogus tarbiti ära transpordisektoris.
Eestis alustati biometaani tootmist mullu aprillis, kui kuu keskel avati Kundas asuv Rohegaas OÜ tootmisjaam. Juunis lisandus sellele Viljandimaal Koksveres asib Biometaan OÜ tootmisüksus. Seega on praeguseks Eestis tegeldud täpselt aasta aega kodumaise biometaani tootmisega. 
Eleringi hallatava gaasi päritoluregistri andmeil on esimese aastaga Eestis kokku toodetud 55 160 megavatt-tundi rohegaasi.
Ülevaade biometaani igakuistest tootmismahtudest on leitav https://elering.ee/gaasi-paritolutunnistused