Lehm

Aprillis toodeti Eestis 14 232 megavatt-tundi biometaani

2023. aasta neljandal kuul toodeti kodumaist päritolu biometaani 14 232 megavatt-tundi, sellest 1 942 megavatt-tundi reoveesettest, 3 923 megavatt-tundi loomsest sõnnikust, 242 megavatt-tundi biomassist, 4 997 megavatt-tundi biojäätmetest ning 3 128 megavatt-tundi toiduainetööstuse jääkidest.

Ülevaade biometaani igakuistest tootmismahtudest on leitav https://elering.ee/gaasi-paritolutunnistused