Lehm

Aprillis toodeti Eestis 13 129 megavatt-tundi biometaani

Aasta neljandal kuul toodeti kodumaist päritolu biometaani 13 129 megavatt-tundi, sellest 3 418 megavatt-tundi reoveesettest, 5 399 megavatt-tundi loomsest sõnnikust, 345 megavatt-tundi biomassist, 1 397 megavatt-tundi biojäätmetest ning 2 570 megavatt-tundi toiduainetööstuse jääkidest.

Ülevaade biometaani igakuistest tootmismahtudest on leitav https://elering.ee/biometaani-paritolutunnistused