lehm aprill 2021

Aprillis toodeti Eestis 12 046 megavatt-tundi biometaani

Aasta neljandal kuul toodeti kodumaist päritolu rohegaasi 12 046 megavatt-tundi, sellest 5447 megavatt-tundi reoveesettest, 3941 megavatt-tundi loomsest sõnnikust, 398 megavatt-tundi biomassist, 375 megavatt-tundi biojäätmetest ning 1885 megavatt-tundi toiduainetööstuse jääkidest.

Ülevaade biometaani igakuistest tootmismahtudest on leitav https://elering.ee/gaasi-paritolutunnistused