Pääsküla tanklas lõikavad linti Nõmme linnaosa vanema asetäitja Karmo Kuri ja Alexela juhatuse liige Alan Vaht.

Alexela avas Tallinnas uue CNG-tankla Pääskülas

Alexela avas Tallinnas Pääskülas asuva CNG tankla.  Uue gaasitankla näol on tegemist juba neljanda surugaasitanklaga Alexela ketis, kus müüakse 100% eestimaist biometaani. 

Pääsküla surugaasitankla avamisel märkis Alexela juhatuse liige Alan Vaht, et kui viimase ajani on Eestis CNG gaasikütuse eelistamisel olnud piiranguks tankimisvõimaluste vähesus, siis Nõmme piirkonda CNG gaasitankla lisandumine näitab, et gaasitanklate taristu laieneb jõudsalt.

Alexela põhimõte on pakkuda kliendile tanklas laia valikut kütuseid, olgu selleks bensiin, diislikütus, autogaasid CNG, LPG, LNG või elekter. Kusjuures CNG puhul müüb Alexela oma tanklates ainult 100% Eestis toodetud biometaani ehk rohekütust, vähendades nii oluliselt Eesti sõidukipargi keskkonnamõju ning aidates kaasa töökohtade loomisele maapiirkonnas. „Gaasikütus on mõistlik valik ja seda mitte ainult rohelise maailmavaate kontekstis,“ kinnitab Alan Vaht. „Alexela enda autopark on läinud üle gaasisõidukitele, sest see on keskkonnahoiu kõrval ka majanduslikult mõistlik. Täna on gaas bensiinile ja diislikütusele parim alternatiiv õhusaaste vähendamiseks ning seejuures ka soodne,” märkis Vaht.

Pääsküla gaasitankla ehitust toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus läbi Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi, kelle toel on Eestisse viimaste aastate jooksul rajatud mitmeid surugaasi tanklaid. Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel kaeti Alexela Pääsküla CNG tankla projekti maksumusest 35 %. Järgmised surugaasitanklad on Alexelal plaanis avada veel 2019. aasta jooksul Tallinnasse Peterburi teele, Tartusse ning kuus tanklat on projekteerimisel.