lehmad

2019. aastal toodeti Eestis 63 080 megavatt-tundi biometaani

Detsembris toodeti kodumaist päritolu rohegaasi kokku 5817 megavatt-tundi, sellest 4745 megavatt-tundi toodeti reoveesettest ja 1072 megavatt-tundi loomsest sõnnikust ning biomassist. 2019. aastal toodeti Eestis kokku 63 080 megavatt-tundi biometaani, mis suunati tarbimisse transpordisektoris. 

Eestis alustati biometaani tootmist 2018. aasta aprillis, kui avati Kundas asuv Rohegaas OÜ tootmisjaam. Sama aasta juunis lisandus sellele Viljandimaal Koksveres asuv Biometaan OÜ tootmisüksus. 

Ülevaade biometaani igakuistest tootmismahtudest on leitav https://elering.ee/gaasi-paritolutunnistused