Biometaani päritolutunnistus

Biometaani päritolutunnistused

Gaasi päritolutunnistus on elektrooniline dokument, mille süsteemihaldur Elering väljastab tootjale tema taotluse alusel ja mis tõendab, et tootja on Eestis tootnud biometaani. Üks päritolutunnistus väljastatakse 1 MWh biometaani kohta ning tunnistuse kehtivusaeg on 12 kuud.

Gaasi päritolutunnistuste infosüsteem ehk register, mille kaudu toimub päritolutunnistuste väljastamine, ülekandmine ja kustutamine, asub aadressil biometaan.elering.ee