Liigu edasi põhisisu juurde

2018 toodeti Eestis biometaani kokku 39 993 megavatt-tundi

17.01.2019
Kunda Biometaani tootmisjaam Kundas.

2018. aastal toodeti kodumaist päritolu rohegaasi kokku 39 993 megavatt-tundi. Eestis alustati biometaani tootmist mullu aprillis, kui avati Kundas asuv Rohegaas OÜ tootmisjaam. Juunis lisandus sellele Viljandimaal Koksveres asib Biometaan OÜ tootmisüksus.

Eleringi hallatava gaasi päritoluregistri andmeil toodeti Eestis eelmisel aastal 35 863 megavatt-tundi rohegaasi reoveesettest ning 4128 megavatt-tundi loomsest sõnnikust ning biomassist. See kogus tarbiti ära transpordisektoris.

Eestis mullu toodetud rohegaasi kogusest jaguks arvestuslikult kütust ligi 3200 CNG-autole, mille aastane läbisõit on keskmiselt 15 000 kilomeetrit.

Gaasi päritolutunnistus on elektrooniline dokument, mille süsteemihaldur Elering väljastab tootjale tema taotluse alusel ja mis tõendab, et tootja on Eestis tootnud biometaani. Üks päritolutunnistus väljastatakse 1 megavatt-tunni biometaani kohta ning tunnistuse kehtivusaeg on 12 kuud. Gaasi päritolutunnistuste register on mõeldud gaasi päritolu tõendamiseks lõpptarbijale.

Ülevaade biometaani igakuistest tootmismahtudest on leitav https://elering.ee/gaasi-paritolutunnistused